فرماندار فومن گفت:شهرستان فومن در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد و بر این اساس حضور گروه های کوهنوردی و گردشگری در این شهرستان ممنوع است و با متخلفان برخورد می شود.

به گزارش ندای گیلان،فرماندار فومن در جلسه مدیریت بیماری کرونا این شهرستان گفت: شهرستان فومن در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد و بر این اساس حضور گروه های کوهنوردی و گردشگری در این شهرستان ممنوع است و با متخلفان برخورد می شود.

محمد رضا محسنی با قدردانی از همکاری و تعامل جوانان پرشور عزادار در دهه اول محرم در فومن افزود: تعدادی از هیاتهایعزاداری، دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نکردند که لازم است با آسیب شناسی ،راهکارهای درست برای کاهش شیوع کرونا در عزاداری های ماه صفر ارائه و به کار گرفته شود.