مسوولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نشست دانشگاه های ایرانی عضو اتحادیه حاشیه خزر که در وزارت علوم برگزار شد، حضور یافتند.

به گزارش ندای گیلان از رشت، بهرام نادری نبی- سرپرست معاونت آموزشی و داود روستایی-مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در نشست دانشگاه های ایرانی عضو اتحادیه حاشیه خزر که در ساختمان وزارت علوم برگزار شد شرکت کردند.

در این نشست ضمن ارائه گزارش فعالیت های منطقه ای، برنامه های دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص توسعه روابط بین الملل در حیطه های آموزشی درمانی ، پژوهشی و فن آوریهای نوین تبیین شد