معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ارزیابی دقیق از جزییات حادثه آتش سوزی بیمارستان قائم رشت، از این بیمارستان خصوصی بازدید کرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،سعید کریمی ظهر سه شنبه به منظور بررسی و ارزیابی از کم و کیف گستردگی حریق صورت گرفته در بیمارستان خصوصی و بین المللی قائم رشت، در این بیمارستان حضور یافت.

معاون وزیر بهداشت در جریان حضور در محل آتش سوزی بیمارستان خصوصی قائم رشت، با کادر مدیریتی آن گفتگو و در جریان ابعاد حادثه این بیمارستان قرار گرفت.

کریمی با تقدیر از مدیران میدانی حاضر در محل وقوع آتش‌سوزی و همچنین عوامل امدادی و اورژانس گفت: بررسی دقیق و بهره‌مندی از تجارب این سانحه دردناک به جهت جلوگیری از حوادث مشابه ضرورت دارد.