معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری رشت گفت: حس اعتماد دانشجویان را باروتر کنیم.

به گزارش ندای گیلان از رشت، فریبرز سعیدی کیا، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری رشت در جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان، ضمن تبریک هفته بسیج، بیان کرد: امروزه دشمنان جمهوری اسلامی، در صدد تزریق ناامیدی نسبت به نظام، به تمامی اقشار جامعه، خصوصاً قشر دانشجویان هستند.

وی ادامه داد: باید با اقدامات کارشناسی شده در حوزه های فرهنگی، هنری، اجتماعی و … با ایجاد فضایی شاداب متناسب با این قشر، حس اعتماد آنها را بارورتر از پیش سازیم.

سعیدی کیا همچنین توجه به مطالبات دانشجویان در حوزه های صنفی و مشکلات آنان در مباحث زیرساختی، عمرانی و خدماتی دانشگاه را بسیار مهم تلقی نمود.

در پایان جلسه هر یک از مدعوین نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.