طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر حسن رخشاد به عنوان سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت منصوب شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،طی حکمی از سوی دکتر محمدتقی آشوبی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر حسن رخشاد به عنوان سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت منصوب شد.

دکتر رخشاد، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، ریاست مرکز بهداشت شهرستان صومعه‌سرا و فومن، مدیریت فرهنگی و فوق برنامه و مدیر بیماری‌های واگیر و غیر واگیر دانشگاه را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

پیش از این، محمد حسین مهدوی عهده دار این مسئولیت بود.