به گزارش ندای گیلان محمد صادق حسنی جوریابی کاندیدای اصلاح طلب رشت راهی مجلس شد جبار کوچکی نژاد 54316 محمدصادق حسنی 50406 سیدعلی آقازاده 48743 ولی اله عظمتی 30042

به گزارش ندای گیلان محمد صادق حسنی جوریابی کاندیدای اصلاح طلب رشت راهی مجلس شد

جبار کوچکی نژاد 54316
محمدصادق حسنی 50406
سیدعلی آقازاده 48743
ولی اله عظمتی 30042