ضمن اینکه این اقدام عجیب و پر شائبه کاملا غیر قانونی بوده و روزنامه مذکور میتواند موضوع را مورد پیگرد قانونی قرار دهد که وقوع اتفاق عجیب اینچنینی توسط روابط عمومی های ادارات و سازمانها نیز مسبوق به سابقه نبوده است.

به گزارش ندای گیلان، اولین نشست خبری مدیرعامل شرکت آب منطقه  ای گیلان با مدیرعاملی مهندس کاظم لطفی که یکی از مدیران بسیار موفق دولت تدبیر و امید و وزارت نیرو در استان گیلان نیز می باشد، با حضور نمایندگان خبرگزاری ها و پایگاه های خبری و مطبوعات در حالی برگزار شد که حواشی گوناگونی را به همراه داشت.

مشخص کردن محل استقرار رسانه ها با قرار دادن نام رسانه ها دور میز کنفرانس و عدم رعایت جایگاه های رسانه های سراسری و مخصوصا حامی دولت، حداقل بر اساس رتبه بندی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و توهین عمدی و آشکار برای نمایش تضعیف رسانه های حامی تفکر اعتدالی و تدبیر و امید در پیش اربابان سیاسی خود، موجبات ناراحتی برخی از مدیران رسانه های استان که به دلیل حمایت از مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای گیلان شخصا در جلسه حضور یافته بودند را فراهم آورد،بطوری که جهت اعتراض و عدم مشروعیت بخشیدن این عمل غیر حرفه ای و کاملا سیاسی روابط عمومی آب منطقه ای گیلان،جلسه را ترک کردند.
مهمتر از همه روابط عمومی این شرکت در یک حرکت کاملا غیر حرفه ای و غیر قانونی بدون دعوت از رسانه ای، نام آن را روی میز کنفرانس قرار داده و شخصی دیگری را که هیچگونه ارتباطی با این رسانه ندارد بصورت خودسرانه دعوت کرده و بعنوان نماینده آن روزنامه معرفی نمود.
و جالبتر اینکه کارت هدیه ای که از پول بیت المال برای هدیه به خبرنگاران و رسانه هایی که برای انعکاس اخبار این شرکت کوشیده بودند به آن فرد نیز پرداخت کرد که بر اساس شنیده ها سند آن با نام روزنامه و نماینده مورد علاقه روابط عمومی این شرکت بصورت تایپی در نزد خود آنان موجود بوده که امضاء شخص دریافت کننده کارت هدیه نیز در جلوی اسم آن روزنامه وجود دارد!!.
با توجه به اینکه این نشست بصورت تصویری نیز در رسانه های گوناگون منتشر گردیده است، علی ظاهر برای نماینده این روزنامه در گیلان مشکلاتی مبنی بر حضور فردی دیگری بعنوان نماینده این رسانه به وجود آمده است که شاهکاری از سوی توانمندی های روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان محسوب می شود.
ضمن اینکه این اقدام عجیب و پر شائبه کاملا غیر قانونی بوده و روزنامه مذکور میتواند موضوع را مورد پیگرد قانونی قرار دهد که وقوع اتفاق عجیب اینچنینی توسط روابط عمومی های ادارات و سازمانها نیز مسبوق به سابقه نبوده است.
حال با این همه گاف های دردسر ساز و معنا دار و غیر حرفه ای و همچنین برخی حرکت های غیر اعتدالی روابط عمومی این شرکت، آقای مدیرعامل موفق باید فکری به حال این واحد فرسوده خود کند تا کارنامه موفق وی در وزارت نیرو و گیلان زیر سوال نرود، چرا که توهین و سیاسی کاری با رسانه ها و برخی مسائل حاشیه ای که بیان نمی گردد موجب می شود تا هزینه اش را مدیرعامل مجموعه بپردازد که با این روند آینده خوشی در این حوزه بسیار مهم برای آب منطقه ای گیلان متصور نخواهیم بود.