رییس شورای شهر رشت دقایقی پیش در جلسه این شورا با بیان اینکه امروز نامه محرمانه به دست من از سوی وزارت کشور رسید اظهار داشت:محتوای این نامه عدم تطبیق شرایط حجت جذب با آیین نامه مصوب هیات وزیران بود.

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از رشت،رییس شورای شهر رشت دقایقی پیش در جلسه این شورا با بیان اینکه امروز نامه محرمانه به دست من از سوی وزارت کشور رسید اظهار داشت:محتوای این نامه عدم تطبیق شرایط حجت جذب با آیین نامه مصوب هیات وزیران  بود.

امیرحسین علوی با بیان اینکه شورا باید در اسرع وقت نسبت به معرفی گزینه جدید منتخب خودش در کسوت شهردار اقدام بکند گفت:امیدواریم که شورا بهترین تصمیم را بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه ما از عملکرد شورا با تمام اختلاف نظر ها دفاع می کنیم بیان داشت:رشت 11 عضو شورا دارد که هر کدامشان بیش از وظایفشان دارند کار می کنند .