فردی حدودا ۳۳ساله که از ناحیه پای راست و قسمتی از بدن در داخل دستگاه صنعتی (قسمت هدایت کننده حلزونی و مارپیچ) گیر افتاده بود.

به گزارش ندای گیلان از رشت، حادثه گیر افتادن کارگر جوان در دستگاهی صنعتی به ساعت ۲۲:۲۰ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ به مرکز فرماندهی آتش نشانی رشت اطلاع داده شد.

سریعا یک دستگاه خودروی نجات بهمراه ۵ آتش نشان و افسر ارشد به محل حادثه واقع در جاده جیرده شهرک صنعتی سپیدرود اعزام شدند.

به محض رسیدن؛ فردی حدودا ۳۳ساله که از ناحیه پای راست و قسمتی از بدن در داخل دستگاه صنعتی (قسمت هدایت کننده حلزونی و مارپیچ) گیر افتاده بود مشاهده می‌شد.

با توجه به وخامت حادثه؛ سریعا تیم نجات آتش نشانان به سرپرستی یکی از افسران ارشد این سازمان، بدن حادثه دیده را با استفاده از ابزار آلات هیدرولیکی نجات و دستگاه‌های برش، خارج نموده و با کمک تیم اورژانس حاضر در محل نسبت به تثبیت پای بیمار به جهت پیشگیری از خونریزی ناشی از آسیب به بافت‌ها و شریان‌ها اقدام نمودند.

مصدوم توسط تیم اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافت.