شهرداری کوچصفهان به همت و همراهی اداره کل راهداری استان گیلان اقدام به جمع آوری چند رشته سرعتکاه‌های بدون مجوز، غیر ضروری و نامتعارف کرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، شهردار کوچصفهان با بیان این مطلب که برخی سرعتکاه‌ها باعث مزاحمت و شکایت مردم شهر بوده است گفت: بر اساس دستور استاندار گیلان در مورد جمع آوری سرعتکاه‌ها، شهرداری کوچصفهان به همت و همراهی اداره کل راهداری استان گیلان اقدام به جمع آوری چند رشته سرعتکاه‌های بدون مجوز، غیر ضروری و نامتعارف کرد.

رضا چربدست افزود: شهرداری کوچصفهان تمام تلاش خود را برای رضایت مردم و داشتن رفاه و آسایش شهروندان به کار می‌گیرد.