جلسه ی توسعه ی اشتغالزایی این شهرستان با حضور مدیرکل صندوق توسعه ی امید،فرماندار تالش،نماینده ی شهرستان های تالش،رضوانشهر و ماسال و جمعی از مسئولین برگزار شد

به گزارش ندای گیلان از تالش،جلسه ی توسعه ی اشتغالزایی این شهرستان با حضور مدیرکل صندوق توسعه ی امیداستان گیلان،فرماندار تالش،نماینده ی شهرستان های تالش،رضوانشهر و ماسال و جمعی از مسئولین برگزار شد.