در شهر پیربازار رشت با رای اعضای شورای اسلامی این شهر جعفر قربانزاده بعنوان رئیس شورای اسلامی انتخاب شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، انتخاب هیات رئیسه سال سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا در حال برگزاری است که در شهر پیربازار رشت با رای اعضای شورای اسلامی این شهر جعفر قربانزاده بعنوان رئیس شورای اسلامی انتخاب شد.

در ادامه همچنین کمیل حسینی بعنوان نائب رئیس، حسن دوستی بعنوان سخنگو، مهرشاد پورنوروز بعنوان منشی و اصغر توفیقی هم بعنوان خزانه دار به مدت یک سال انتخاب گردیدند. پیش از این اصغر توفیقی رئیس شورای اسلامی شهر پیربازار بود.