طی حکمی از سوی اسدالله عباسی استاندار گیلان، جعفر صفری اولم بعنوان سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان سیاهکل منصوب شد.

به گزارش  ندای گیلان از رشت، طی حکمی از سوی اسدالله عباسی استاندار گیلان، جعفر صفری اولم بعنوان سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان سیاهکل منصوب شد.
صفری پیش از این سوابقی چون معاونت اداره کل بازرسی، حقوقی و ارزیابی عملکرد استانداری گیلان، معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری های ماسال و رضوانشهر و همچنین سرپرستی فرمانداری شهرستان ماسال را در کارنامه خود دارد.