مدیر یک باشگاه بدنسازی در رشت به دلیل دریافت وجه اضافه به بیش از ۳۰ میلیون تومان جریمه محکوم شد.

به گزارش ندای گیلان ازر شت،مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: بازرسان اداره کل صمت گیلان پس از بازرسی از یک باشگاه بدنسازی در رشت، با مشاهده دریافت وجه مازاد بر تعرفه تعیین شده مدیر باشگاه از مشتریان، این تخلف را به اداره کل تعزیرات حکومتی گیلان گزارش کردند.
مرتضی امینی با اشاره به رسیدگی به پرونده تخلف این باشگاه در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی رشت افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده، اتهام این شخص را محرز دانسته و وی را به پرداخت ۳۷۵ میلیون ریال جریمه نقدی به صندوق دولت محکوم کرد.