جانمایی در جهت نصب دکل به منظور تقویت آنتن دهی و پوشش تلفن همراه در روستای کیارود و 15 روستای تابعه دیگر در حوزه بخش مرکزی از جمله مواردی بود که در این بازدید مورد بررسی و در جهت انجام این پروژه موارد لازم پیش بینی گردید.

به گزارش ندای گیلان از سیاهکل، با حضور بخشدار مرکزی سیاهکل و جمعی از مسئولین در حوزه بخش مرکزی در روستاهای ملکرود بالا ، کیارود و دهگاء ضمن بررسی مشکلات و مسائل این مناطق تمهیدات لازم جهت رفع موارد مطروحه اندیشیده شد.
جانمایی در جهت نصب دکل به منظور تقویت آنتن دهی و پوشش تلفن همراه در روستای کیارود و 15 روستای تابعه دیگر در حوزه بخش مرکزی از جمله مواردی بود که در این بازدید مورد بررسی و در جهت انجام این پروژه موارد لازم پیش بینی گردید.