رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی گیلان گفت: گیلان ۲ هزار و ۳۲ دانش آموز استثنایی دارد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، مرضیه کریمی با بیان اینکه امسال ۲۰۰ دانش آموز در مدارس استثنایی گیلان ثبت نام کرده‌اند، افزود: ۲ هزار و ۳۲ دانش آموز استثنایی در مدارس استثنایی تحصیل می‌کنند.

وی با بیان اینکه گیلان ۴۵ مدرسه استثنایی با ۳۵۸ کلاس درس دارد، افزود: پیش بینی می‌شود تعداد کلاس‌های درس تا اوایل مهر به ۴۱۱ کلاس درس افزایش یابد.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی گیلان گفت: ۷۷۰ مربی، معلم، کادرتوانبخشی، فیزیوتراپی به کودکان استثنایی خدمات ارائه می‌دهند.

مرضیه کریمی با اشاره به اینکه دانش آموزان استثتایی به ۷ گروه تقسیم می‌شوند افزود: دانش آموزان نابینا، ناشنوا، جسمی حرکتی، کم توان ذهنی، هیجانی رفتاری یا اوتیسم، اختلافلات یادگیری و چند معلولیتی جرو این گروه محسوب می‌شوند.

وی افزود: این کودکان نسبت به دیگر دانش آموزان استثنایی، هوش متوسط و عادی دارند که با ارزیابی و آزمایش اولیه شناسایی می‌شوند.

کریمی با بیان اینکه در مدارس استثنایی خدمات توانبخشی شامل گفتار درمانی، توانبخشی و کاردرمانی نیز ارائه می‌شود، گفت: کتاب کودکان استثنایی سبک‌تر و راحت‌تر تهیه و تدوین می‌شود.