نحوه و شرایط ثبت نام وام 7 میلیونی بازنشستگان اعلام شد که مبلغ وام ۷ میلیون تومان با اقساط ۳۶ ماهه و کارمزد سالانه چهار درصد است.

بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می‌توانند به برای ثبت نام وام ۷ میلیونی بازنشستگان مدت یک ماه از اول اردیبهشت ۱۳۹۹ با توجه به شرایط و ضوابط درج شده در سامانه ثبت نام، از طریق لینک زیر و با ورود “شماره دفترکل بازنشستگی، شماره ملی و شماره حساب حقوقی”، اقدام به ثبت درخواست وام ضروری خود کنند.

وام 7 میلیونی بازنشستگان

وام ۷ میلیونی بازنشستگان

پس از اعلام اسامی متقاضیان واجد شرایط، مبلغ وام بر اساس اولویت تعیین شده به شماره حساب متقاضی نزد بانک صادرات ایران واریز خواهد شد.

مبلغ وام ۷ میلیون تومان با اقساط ۳۶ ماهه و کارمزد سالانه چهار درصد است.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام وام ۷ میلیونی بازنشستگان از طریق لینک زیر در سایت صندوق بازنشستگی کشوری اقدام به ثبت نام کنند: https://af.atu.ac.ir/?pageid=7117&newsview=9881