مدیرعامل برق منطقه ای گیلان با اشاره به رشد ۸۰ درصدی دریافت انرژی برق از نیروگاه بادی منجیل نسبت به سال گذشته، گفت: امسال ۸۲ هزار و ۳۲ مگاوات ساعت انرژی برق دریافت شده است.

به گزارش ندای گیلان،عظیم بلبل آبادی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به میزان انرژی برق دریافتی از نیروگاه بادی منجیل، گفت: در هشت ماهه نخست امسال انرژی ۸۲ هزار و ۳۲ مگاوات ساعت انرژی برق از نیروگاه بادی منجیل دریافت شده است.

وی با بیان اینکه این مقدار در مقایسه با سال گذشته ۸۰ درصد افزایش یافته است، افزود: میزان برق دریافتی در هشت ماهه نخست سال گذشته از این نیروگاه ۴۵ هزار و ۳۸۲ مگاوات ساعت برق بوده است.

بلبل آبادی در ادامه با اشاره به اینکه مقایسه میزان دریافت انرژی برق از نیروگاه بادی منجیل نشان می دهد که دریافت انرژی از این نیروگاه در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه آن، ۳۶ هزار و ۶۵۰ مگاوات ساعت افزایش داشته است.

وی ادامه داد: این بدان معناست که شاهد رشد ۸۰.۷۵ درصدی دریافت انرژی برق از نیروگاه بادی منجیل نسبت به سال گذشته بوده ایم.

گفتنی است ۱۰ نیروگاه فعال منطقه گیلان؛ سیکل ترکیبی پره سر(ظرفیت نامی: ۹۶۸ مگاوات)، سد آبی تاریک (ظرفیت نامی: ۳ مگاوات)، سد سفید رود (ظرفیت نامی: ۸۷.۵ مگاوات)، برق آبی سینه هونی تالش (ظرفیت نامی: ۰.۲۵ مگاوات)، شهید بهشتی لوشان (ظرفیت نامی: ۳۶۰ مگاوات)، مقیاس کوچک گیل و آذر ایرانیان (ظرفیت نامی: ۲ مگاوات)، سیکل ترکیبی گیلان (ظرفیت نامی: ۱۳۰۷.۴ مگاوات)، برق آبی شهر بیجار (ظرفیت نامی: ۶.۳ مگاوات)، بادی منجیل(ظرفیت نامی: ۹۲.۲۶ مگاوات) و مقیاس کوچک کاسپین (ظرفیت نامی: ۲۵.۳۲۴ مگاوات) وظیفه تولید انرژی برق در استان گیلان را برعهده دارند.