رییس سازمان چای گفت: تاکنون یک هزار و 174میلیارد و 10میلیون ریال از مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

به گزارش ندای گیلان،محمدولی روزبهان در گفتگویی اظهار داشت:با وجود اینکه در برداشت چین بهاره چای در باغ های گیلان و مازندران افزایش تولید وجود داشت ولی به سبب کاهش نزولات جوی و گرمای طولانی در هنگام چین دوم در تابستان با کاهش محصول برگ سبز روبه رو شدیم .
وی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از 90هزارتن برگ سبزچای از باغ های گیلان و مازندران برداشت شده است که 37هزار و 694 تن آن برگ سبز درجه یک با 42درصد و 52هزار و 336تن برگ سبز درجه دو با 58درصد ،تشکیل می دهند.
وی ارزش ریالی این میزان محصول برگ سبز چای کشاورزان را بیش از یک هزار و 758میلیارد و 240میلیون ریال ذکر کرد.
روزبهان افزود: از این میزان برگ سبز چای 20هزار و 257 تن چای خشک با کیفیت استحصال شده است .
وی تصریح کرد: در سال جاری 178کارخانه چایسازی با سازمان چای برای خرید تضمینی برگ سبز قرارداد بسته بودند که فعلا با توجه به مراحل پایانی برداشت برگ سبز و کاهش محصول 31واحد از آنها فعال هستند .
رییس سازمان چای گفت: تاکنون یک هزار و 174میلیارد و 10میلیون ریال از مطالبات چایکاران پرداخت شده است.
در چین بهاره امسال ، بیش از 44 هزار و 300 تن برگ سبز به ارزش اقتصادی 10 هزار و 40 میلیارد ریال از باغ های چای گیلان و مازندران برداشت شد که این میزان برگ سبز نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 9درصد افزایش داشت اما گرمای تابستان محصول چایکاران را در چین تابستانه کاهش داد.


irna