مدیر کل ثبت احوال استان گیلان با اشاره به اینکه روزانه به طور میانگین 59 مورد تولد در گیلان ثبت می شود گفت : 78 مورد تولد دیروز در ثبت احوال گیلان ثبت شد که 38 نوزاد پسر و 40 نوزاد هم دختر بودند.

به گزارش ندای گیلان،مدیر کل ثبت احوال استان گیلان با اشاره به اینکه روزانه به طور میانگین ۵۹ مورد تولد در گیلان ثبت می شود گفت : ۷۸ مورد تولد دیروز در ثبت احوال گیلان ثبت شد که ۳۸ نوزاد پسر و ۴۰ نوزاد هم دختر بودند.
قاسم روحانی فر گفت : شهرستان تالش با ۲۰ مورد تولد ، بیشترین ثبت ولادت را در استان به خود اختصاص داد.
وی با اشاره به اینکه در شهرستان املش ، پیرترین شهرستان گیلان ، دیروز تولدی ثبت نشد، افزود : در آستارا ، فومن ، شفت ، سیاهکل ، سنگر و عمارلوی رودبار هم دیروز هیچ تولدی ثبت نشد.
مدیر کل ثبت احوال گیلان گفت : از اول امسال تا پایان آبان ، ۱۴ هزار و ۴۳۸ مورد تولد در گیلان ثبت شد.