مدير دفتر بهداشت، ايمني و محيط زيست آبفای گیلان در مورد نحوه تحقق رویکرد جدید آبفا گفت: بدین منظور پس از طرح و تصویب در شورای معاونین، مدیریت شرکت اقدام به صدور ابلاغ 65 نفر مسئول ایمنی و بهداشت و 17 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار کرد تا هندسه HSEگسترده تر و جغرافیای استان به طور کامل تحت پوشش قرار گیرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، ذوالفقار چگینی مدیر دفتر بهداشت، ايمني و محيط زيست آبفای گیلان با تاکید بر تنوع و گستردگی و بی وقفه بودن فعالیت های آب و فاضلاب گفت: نافذ بودن الزامات HSE از جمله شاخص های مدیریتی آبفا است که ارکان شرکت را بر آن داشته تا با ورود EHSS به نظام تصمیم گیری، تمشیت امور از فاز واکنشی وارد فاز کنش گری گردد.

وی تصریح کرد: در این رویکرد جدید، به تاسی از مقرارت حفاظت فنی و بهداشت کار، هر اداره آبفا با مجموعه فعالیت ها و تجهیزات و تأسیساتش، یک کارگاه عملیاتی محسوب می شود و برای تحت کنترل قرار دادن ریسک های حوزه خدمات رسانی، انتصاب مسئولین ایمنی ((حسگرهای عملگرا HSE )) تحقق یافته است.

چگینی در مورد نحوه تحقق رویکرد جدید آبفا اضافه کرد: بدین منظور پس از طرح و تصویب  در شورای معاونین، مدیریت شرکت اقدام به صدور ابلاغ 65 نفر مسئول ایمنی و بهداشت و 17 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار کرد تا هندسه HSEگسترده تر  و جغرافیای استان به طور کامل تحت پوشش قرار گیرد.

مدير دفتر بهداشت، ايمني و محيط زيست همچنین افزود: در نظام جدید، ضمن اعلام خط و مشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و ابلاغ  تفویض اختیار و مسئولیت EHSS  به مدیران امور، یک کمیته استانی حفاظت فنی و بهداشت کار در ستاد شرکت و 16 کمیته شهرستانی در مراکز امور با عضویت اعضای شورای اسلامی کار  فعالیت دارند و 38 نفر مسئول ایمنی(رئیس اداره) در ادارات آبفای شهری وظیفه دارند که  با رویکرد پیشگیرانه مسائل و مشکلات حوزه تحت مسئولیت خود را بررسی  و با تصمیم گیری و اقدام  به موقع، شعار راهبردی ” اول ایمنی بعد کار ” را  عملیاتی نمایند.