مدیر کل سرمایه گذاری استانداری گیلان با بیان اینکه نمی توانیم به بهانه های مختلف سرمایه گذار را معطل کنیم گاهی باید ریسکی صورت گیرد ،گفت: سرمایه گذار در میدان حضور یابد و اگر بخواهیم توسعه محلی و منطقه ای صورت گیرد باید ریسک های سرمایه گذاری و مدیریتی اتفاق بیفتد.

 به گزارش ندای گیلان، یونس رنجکش  در جلسه اشتغال و سرمایه گذاری که در سالن اجتماعات فرمانداری انزلی برگزار شد با بیان اینکه طرحی که تهیه می‌شود باید در کارگروه فنی سرمایه‌گذاری مطرح شده و چالش های پیش رو آن بررسی شود، اظهار کرد: طرح قبل از اجرا باید در کمیته فنی سرمایه گذاری با حضور دستگاه‌های مرتبط با آن طرح، مطرح شده و افقی برای آن ترسیم شود.

مدیر کل سرمایه گذاری استانداری گیلان تاکید کرد: هیچیک از طرح های مطرح شده در جلسه امروز طرح مشخصی ندارند و باید ابتدا در کمیته فنی شهرستان بررسی جامعی در خصوص آن  صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: وظیفه بررسی و ارائه راهکار عملیاتی طرح ها بر عهده اداره کل سرمایه گذاری استان است تا سرمایه گذار در مسیر سرمایه گذاری دچار چالش نشود.

رنجکش افزود: سرمایه گذار قبل از نوشتن طرح باید با چگونگی اجرا و ارزیابی آن آشنا شده و در کارگروه کارشناسی مطرح کند تا به سرنوشت ناگوار به سرانجام نرسیدن سرمایه گذاری ها دچار نشود.

وی سپس به دهیار روستای شیله سر که طرح گردشگری از آب بندان این روستا را ارائه داده بود، گفت: اگر قدرت سرمایه گذاری ندارید، می توانید یا به‌صورت تعاونی و یا اعلام فراخوان، سرمایه گذاران را با موقعیت محلی و منطقه ای آشنا کنید تا بتوانند براساس ارزیابی ها روی این طرح سرمایه گذاری کنند.

این مسئول سپس تصریح کرد: ما نمی توانیم به بهانه های مختلف سرمایه گذار را معطل کنیم گاهی باید ریسکی صورت گیرد و سرمایه گذار در میدان حضور یابد.

رنجکش با بیان اینکه با ایجاد رونق نسبی، زیرساخت ها نیز توسعه پیدا می کند افزود: اگر منتظر آسفالت شدن راه های اصلی و فرعی باشید زمان را از دست می دهید و به تبع آن فرصت سرمایه گذاری و ارزش افزوده سرمایه گذاری را، به همین منظور زمان سنجی در سرمایه گذاری باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: اگر بخواهید توسعه محلی و منطقه ای صورت گیرد باید ریسک های سرمایه گذاری و مدیریتی اتفاق بیفتد.