رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان اینکه نجات اقتصاد بدون توسعه امکان پذیر نیست، گفت: مدیران شهرستانی باید از فکر و اندیشه جهانی برخوردار باشند تا توسعه شهرستان ها حاصل شود.

ندای گیلان: دکتر کیوان محمدی که ظهر دوشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان فومن حضور یافت، با بیان اینکه هدف از برگزاری جلسه فوق، جمع آوری پیشنهادات و تعیین مسیر حرکتی شهرستان فومن در پنج سال آینده و برنامه ششم توسعه است، اظهار کرد: مدیران باید با درایت، برنامه را مقدم بر بودجه بدانند و توسعه شهرستان ها در آینده را مدنظر قرار دهند.

وی برنامه ریزی برای بودجه کشور را علی رغم تأکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی، هنوز بر پایه درآمدهای نفتی اعلام کرد و افزود: باید بدانیم نجات اقتصاد بدون توسعه امکان پذیر نخواهد بود.

محمدی  ظرفیت استان های گیلان، مازندران و گلستان را از لحاظ گردشگری غنی دانست و افزود: دید جهانی و برنامه ریزی مناسب کلید استفاده از این ظرفیت ها است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان به پیشینه تاریخی و گردشگری فومن اشاره و بیان کرد: شهرستان فومن در استفاده از پتانسیل تاریخی و گردشگری خود مظلوم واقع شده و تحقق این امر به تلاش همه دستگاه برمی گردد.

وی اولین معیار برای توسعه را داشتن محیط زیست سالم دانست و افزود: هیچ مشکل و مسئله ای خطرناک تر از تهدیدات محیط زیستی نیست.

این مسئول با بیان اینکه آسیب های وارده به محیط زیست همانند دریاچه ارومیه و نمونه های دیگر جبران پذیر نیست، تأکید کرد: نگهداری از محیط زیست وظیفه همه مدیران دستگاه های اجرایی است./گیلانشهر