معاون تعهدات بیمه‌ای تامین اجتماعی گیلان گفت:احراز اشتغال به تحصیل فرزندان پسر و بالای ۱۹ سال سن بیمه شدگان و مستمری بگیران الکترونیکی شد.

به گزارش  ندای گیلان از رشت،معاون تعهدات بیمه‌ای تامین اجتماعی گیلان گفت: در راستای توسعه سرویس های غیرحضوری و بهره برداری از ابزار‌های الکترونیکی در فرآیند‌های ارائه خدمت به مخاطبان سازمان، سرویس غیرحضوری و الکترونیکی احراز اشتغال به تحصیل فرزندان پسر و بالای ۱۹ سال سن بیمه شدگان و مستمری بگیران بازنشسته و ازک ارافتاده کلی راه اندازی شد.

محمد هرمزی افزود: بیمه شدگان و مستمری بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی، که حساب کاربری فعال در درگاه خدمات غیرحضوری سازمان (es.tamin.ir) دارند،
می¬توانند اشتغال به تحصیل فرزندان پسر تحت تکفل خود را که بالای ۱۹ سال سن دارند، بصورت غیرحضوری و از طریق این سرویس اعلام کنند.

وی با تاکید بر اینکه انجام این فرایند برای جلوگیری از خارج شدن فرزند پسر از تکفل یکی از شروط قانونی است گفت: اعلام اشتغال به تحصیل بصورت غیرحضوری، منوط به دریافت کد رهگیری (کد مجوز استعلام گواهی اشتغال به تحصیل) توسط متقاضی از سامانه استعلام مدرک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشانی اینترنتی https:‌/‌estelam.msrt.ir و مطابق ضوابط اعلام شده در این سامانه است.

معاون تعهدات بیمه‌ای تامین اجتماعی گیلان افزود: متقاضیان واجد شرایط، در مدت سه ماه پس از دریافت کد رهگیری، باید از طریق درگاه غیرحضوری به سازمان اعلام
کنند.

محمد هرمزی هدف از راه اندازی این سامانه را حذف کاغذ و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی اعلام کرد.