مدیر تعاون روستایی استان گیلان گفت؛ ازابتداي سالجاري تاکنون، حدود 52 هزارتن آرد خبازي و خانه پزي توسط شبکه تعاونی روستایی استان گیلان، در سطح شهرها و روستاهاي استان، بجز شهر رشت، توزیع گردیده است.

به گزارش ندای گیلان از رشت، مدیر تعاون روستایی استان گیلان گفت؛ ازابتدای سالجاری تاکنون، حدود ۵۲ هزارتن آرد خبازی و خانه پزی توسط شبکه تعاونی روستایی استان گیلان، در سطح شهرها و روستاهای استان، بجز شهر رشت، توزیع گردیده است.
مدیرتعاون روستایی استان گیلان با اعلام این خبر بیان کرد:یکی از ارزنده ترین خدمات شبکه گسترده ی تعاونیهای روستایی، کمک به تامین نیاز معیشتی مردم عزیز میباشد که توزیع آرد توسط شبکه ی تعاونی روستایی نیز؛ یکی از این وظایف بوده و هم اکنون در سطح شهرها و روستاهای استان گیلان همچون سنوات گذشته درحال اجرا است.
مهندس عباس جعفرپور در تبیین عوامل اجرایی این طرح چنین گفت: اتحادیه تعاونی روستایی استان بعنوان مباشر، وظیفه ی توزیع آرد را از طریق ۱۵ اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستانی و یک شرکت تعاونی روستایی (بطور استثنا)، در سراسر مناطق استان گیلان، برعهده دارد.
وی همچنین با بیان این مطلب که شبکه تعاونی روستایی مطابق اساسنامه خود قادر به ارائه خدمات متنوعی است، گفت:توزیع آرد در مناطق شهری استان بجز شهر رشت ، با عنایت به سابقه ی طولانی شبکه تعاونی روستایی استان، به لحاظ وجود امکانات مناسب نگهداری و حمل در دوردست ترین نقاط توسط شبکه یاد شده انجام می گیرد که براین اساس در مدت ابتدای سال تاکنون، حدود ۵۲ هزارتن، آرد خبازی و خانه پزی در سطح نانواییهای شهری و روستایی استان توزیع شده است.