مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام گیلان گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۳۴۳ تن گوشت قرمز منجمد به ارزش ۳۴ میلیارد تومان در بازار توزیع شده است.

به گزارش ندای گیلان از رشت،مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام گیلان امروز گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۴۳ تن گوشت قرمز داخلی و خارجی منجمد در بازار‌های استان توزیع شده است.
سید محمدی با اشاره به اینکه در همین مدت ۴۳۷ تن مرغ منجمد هم در بازار توزیع شده افزود: گوشت قرمز منجمد در حال حاضر با قیمت کیلویی حداکثر ۱۱۵ هزار تومان در بازار‌های مصرف عرضه می‌شود.