به منظور پیشگیری از ابتلای پاکبانان شهرباران به ویروس کرونا و برای تامین بهداشت و سلامت آنها به همه پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، برای چندمین بار اقلام بهداشتی ارائه شد.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی شهرداری رشت به ندای گیلان،ناصر حاج محمدی شخصاً بر کار توزیع این اقلام بهداشتی بین پاکبانان نظارت کرد و به بسیاری از آنها ماسک و مایع ضدعفونی ارائه نمود.

شایان ذکر است ماسک های توزیع شده از تولیدات شرکت کود آلی شهرداری رشت با مشارکت کانون جوانان رضوی بود و در جریان توزیع این قلام بهداشتی علیرضا حاجی پور رئیس سازمان پسماندهای شهرداری رشت ، سجاد حسینی مدیرعامل شرکت کوآلی و برخی دیگر از مدیران شهرداری، ناصر حاج محمدی را همراهی می کردند.

گفتنی اینکه پاکبانان شهرباران به دلیل ارتباط مستقیم با جمع آوری زباله ها، در معرض خطر جدی آلودگی قرار دارند و توزیع ماسک، مایع ضدعفونی کننده و دیگر اقلام بهداشتی می تواند تا حدود بسیاری تضمین کننده آسایش، رفاه و سلامتی آنها باشد.