سرپرست مدیریت تعاون روستایی استان گیلان گفت: شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی استان درطول ماههای آبان و آذر سالجاری، بیش از ۱۳۷ تن اقلام مصرفی مشمول طرح تنظیم بازار توزیع کرده است.

به گزارش ندای گیلان از رشت، عباس جعفرپور با اعلام این خبر گفت: همزمان با سیاستهای دولت در جهت تامین مایحتاج عمومی شهروندان با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار استان گیلان، شبکه تعاونیهای تحت نظارت مدیریت تعاون روستایی استان گیلان نیز در اینخصوص اقدام به خدمات رسانی کرده است.

سرپرست مدیریت تعاون روستایی استان گیلان همچنین افزود: با توجه به وظیفه شبکه تعاونیها در تامین مایحتاج عمومی سهامداران و سایر شهروندان عزیز گیلانی، این شبکه در ماههای آبان و آذر امسال،۹۵ تن روغن سرخ کردنی ، ۳۴ تن مرغ منجمد و ۸ تن شکر مشمول طرح تنظیم بازار را توزیع کرده است.

وی همچنین در مورد نقش شبکه تعاونیهای مرغداران استان در شرایط افزایش قیمت مرغ گفت: شبکه تعاونیهای مرغداران استان گیلان روزانه حدود ۳۰ درصد گوشت مرغ مصرفی استان گیلان را تامین می کنند و در طی روزهایی که بازاراستان شاهد نوسانات شدید قیمت مرغ بود، این شبکه با تامین ۳۰ درصد مرغ مصرفی استان و فروش با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار و عرضه در مراکز فروش، در کمک به تامین بخشی از مایحتاج شهروندان عزیز گیلانی با نرخ مصوب ایفای نقش کرده است.