مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان گفت: در تمام دنیا برای بخش کشاورزی تسهیلات قرار می‌دهند و در ایران مالیات می‌گیرند.

به گزارش ندای گیلان،منصور مولایی پور پیش از ظهر پنجشنبه در ستاد رفع موانع تولید گیلان که در استانداری برگزار شد با بیان اینکه در چهار ماهه نخست امسال نرخ تورم ۳۸درصد و بیکاری ۵۱ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: استان گیلان ۳.۲ جمعیت کل کشور و ۵۰ درصد زیر درآمد و تولیدهای کشور است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با اشاره به اینکه محور اقتصاد این استان بر پایه کشاورزی است، افزود: بهره وری استان گیلان از ثروت کشاورزی کمتر از میانگین کشوری است و سرانه کشاورزی این استان هفت دهم است.

وی با بیان اینکه استان گیلان در بخش درآمدی نیز در رتبه یازدهم کشوری قرار دارد، درباره وضعیت حقوق مالکیت گفت: در استان گیلان کشاورزی که سودآور باشد نداریم و تغییر کاربری سخت انجام می‌شود و حقوق مالکیت بخش کشاورزی بسیار اندک است.

مولایی پور با تاکید بر اینکه طرح تنفس جنگل ضد معیشت مردم گیلان است، ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد زمین ها، مراتع، جنگل در مالکیت ملی قرار دارد و تا زمانی که حقوق مالکیت در این استان تعریف، تضمین و تنفیذ نشود وضعیت اقتصادی مردم گیلان تغییر نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه حفاظت از جنگل بر عهده مردم گیلان است و به نوعی می توان این استان راه شاهراه تنفسی کشور بدانیم، با اشاره به منطقه آزاد در گیلان گفت: گیلان منطقه آزاد دارد ولی منطقه آزادی که مردم در آن آزادی، زمین، گیت و سایر مورد ندارن در چنین شرایطی منطقه آزاد بی معنی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان تاکید کرد: در تمام دنیا برای بخش کشاورزی تسهیلات قرار می‌دهند و در ایران مالیات می‌گیرند./مهر