رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با اشاره به اینکه اقتصاد رودبار در حال حاضر عمدتاً بر اساس کشاورزی و محصول زیتون شکل گرفته است، تصریح کرد: اقتصاد این منطقه می‌تواند وابسته به توریسم و باستان شناسی  باشد.

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از رودبار،کیوان محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در حاشیه افتتاح  موزه این شهرستان با اشاره به غنای فرهنگی و تاریخی شهرستان رودبار ، اظهار داشت: رودبار تنها افتخار گیلان و حتی افتخار ایران نیست  بلکه  یک افتخار جهانی است.

وی با بیان اینکه تمدنی که در رودبار وجود داشته  یک تمدن جهانی بوده و بحث آن در همه دپارتمان های باستان شناسی گویا است، افزود: تمدن مارلیک یکی از پیشرفته ترین تمدن های عصر خودش بوده و نشان افتخاری در سینه ما ایرانی ها است .

محمدی با تاکید بر اینکه در کنار تمدن هخامنشی و ساسانی، تمدن مارلیک یکی از افتخارات بزرگ کشور ما است که متاسفانه هنوز نتوانسته ایم در حد نام و جایگاه آن قدم برداشته و از ظرفیتی که دارد به درستی استفاده کنیم، گفت: امیدواریم افتتاح موزه رودبار مقدمه ای باشد برای اینکه ما بتوانیم تمدن شکوهمند مردم این سامان را نه فقط برای ایرانیان بلکه برای جهانیان به نمایش بگذاریم.

وی به کم نظیر بودن اثر تاریخی جام مارلیک در تاریخ دنیا اشاره و خاطرنشان کرد: رودبار ممکن است شهر بزرگی نباشد ولی تمدن بسیار بزرگ و جهانی در اینجا شکل گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با اشاره به اینکه اقتصاد رودبار در حال حاضر عمدتاً بر اساس کشاورزی و محصول زیتون شکل گرفته است، تصریح کرد: اقتصاد این منطقه می‌تواند وابسته به توریسم و باستان شناسی  باشد.

محمدی  با تاکید مجدد بر اینکه استان گیلان یک منطقه خاص و ویژه از لحاظ باستان شناسی است ،گفت: امیدواریم بتوانیم در کنار همدیگر و با کمک مردم جایگاه این استان و مناطق مناطق مختلف آن را به حدی که سزاوارش است برسانیم.

وی در پایان با بیان اینکه جام مارلیک یک اثر با قابلیت عرضه به جهانیان است گفت: نمی شود یک ملتی ۳۵۰۰ سال قبل جام مارلیک را به جامعه بشری هدیه کرده ، ۳۵۰۰ سال بعد نتواند کاری را در آن سطح ارائه دهد .