اتحادیه‌ تعاون روستایی گیلان به عنوان مباشر توزیع میوه در نوروز ۱۴۰۱ تعیین شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، مدیر تعاون روستایی گیلان امروز گفت: اتحادیه تعاون روستایی گیلان به عنوان مباشر توزیع میوه طرح تنظیم بازار برای نوروز ۱۴۰۱ تعیین شده است.

عباس جعفری افزود: کار خرید میوه شامل سیب، پرتقال شمال و جنوب، به طور متمرکز توسط اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی انجام می‌شود.

وی همچنین گفت: این کار با هدف تنظیم بازار و تامین نیاز‌های ایام پایانی سال انجام می‌شود.