خاوری گفت:در بودجه سال گذشته اعتبار راه روستایی در کشور پانصد میلیارد تومان بود که 80میلیارد تومان آن برای گیلان اخذ شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،علی خاوری در جلسه راه و شهرسازی گیلان، با اشاره به اینکه شاخص آسفالت راه روستایی در گیلان از سال 92 که نزدیک به 40 درصد بود، گفت: این میزان در سال گذشته به بیش از 51درصد رسید.

وی افزود:پیمانکاران با تمام تنگناهای مالی در جهت آبادانی استان تلاش کردند و نقش موثری در افزایش شاخص آسفالت استان دارند.

وی ادامه داد: در بودجه سال گذشته اعتبار راه روستایی در کشور پانصد میلیارد تومان بود که 80میلیارد تومان آن برای گیلان اخذ شد.

خاوری تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که در پایان سالجاری شاهد افزایش آمار آسفالت در بخش شهرستانها باشیم