رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به دلیل انجام و پیگیری تعهدات و پشتیبانی مالی اشتغال زایی از سرپرست بانک ملی گیلان تقدیر کرد.

به گزارش  ندای گیلان از رشت، دکتر محمدباقر نوبخت ،معاون رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به دلیل انجام و پیگیری تعهدات و پشتیبانی مالی اشتغال زایی از سرپرست بانک ملی گیلان تقدیر کرد.

دکتر نوبخت با ستایش از  امیری به جهت جدیت در پیگیری امورات توسط بانک ملی کشور در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال قدردانی کرد.