شاهپور ولیزاده درودخانی یکی وکلای با سابقه و خوش نام استان گیلان است که مورد وثوق وکلای دادگستری گیلان بوده و همزمان رئیس هیات امناء بقعه متبرکه امام زاده اسحاق(ع) شهرستان شفت نیز می باشد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، جلسه هیات مدیره مرکز وکلای دادگستری استان گیلان برگزار شد که به ترتیب شاهپور ولیزاده بعنوان رئیس هیات مدیره،خانم راشین شفیعی بعنوان نایب  رئیس هیات مدیره، رضا عاشورزاده بعنوان مسئول امور مالی،  خانم مریم ابراهیمی آرسون بعنوان دبیر هیات مدیره، خانم معصومه پورشهرانی بعنوان عضو هیات مدیره، سیدمحمدحسین حجتی و سید منصور آقازاده بعنوان بازرس انتخاب شدند.

شاهپور ولیزاده درودخانی یکی وکلای با سابقه و خوش نام استان گیلان است که مورد وثوق وکلای دادگستری گیلان بوده و همزمان رئیس هیات امناء بقعه متبرکه امام زاده اسحاق(ع) شهرستان شفت نیز می باشد.