مدیر امور آبفای سیاهکل از تعویض 196کنتور معیوب آب این شهر خبر داد.

به گزارش ندای گیلان از سیاهکل ،دهدار مدیر امورآبفای سیاهکل با ذکر این نکته گفت: به منظور خدمات رسانی مطلوب به شهروندان فهیم سیاهکل و دیلمان با هدف توزیع عادلانه آب و کاهش خطاهای احتمالی و اندازه گیری دقیق مصرف تصمیم گرفته شد بازمانبندی مناسب نسبت به تعویض کنتورهای معیوب مشترکین اقدام شود.

دهدار همچنین افزود: این امور در 6 ماهه اول سال 98 به منظور اندازه گیری دقیق میزان مصارف مشترکین و جلوگیری از پرت آب و استاندارد سازی لازم تعداد 196 دستگاه کنتور خراب شامل 123 اشتراک خانگی و 73 اشتراک غیر خانگی را مورد تعویض قرارداد.