مهدی خلج در نشست خبری با اشاره به این که ۳۸۰ کشتارگاه سنتی در کشور فعال بود افزود: از سال گذشته تاکنون با فعال شدن کشتارگاه های صنعتی تعداد کشتارگاه های سنتی به ۳۰۴ کشتارگاه کاهش یافت.

ندای گیلان:مهدی خلج در نشست خبری با اشاره به این که ۳۸۰ کشتارگاه سنتی در کشور فعال بود افزود: از سال گذشته تاکنون با فعال شدن کشتارگاه های صنعتی تعداد کشتارگاه های سنتی به ۳۰۴ کشتارگاه کاهش یافت.
وی گفت: کشتارگاه های سنتی بتدریج جای خود را به کشتارگاه های مجهز صنعتی خواهد داد و کشتارگاه هایی که امکان بازسازی ندارد تعطیل می شود.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: تاکنون ۷۴ کشتارگاه صنعتی دام در کشور فعال شده است و ۴۸ کشتارگاه نیز در حال احداث است.
خلج گفت: کتاب ساماندهی کشتارگاه های کشور براساس آمایش سرزمین تدوین شده است و دستورالعمل های این کتاب براساس توافق نامه همکاری با معاونت عمرانی وزارت کشور اجرا خواهد شد.
وی افزود: هم اکنون ۷۰ درصد دام ها در کشتارگاه های صنعتی و ۳۰ درصد باقی در کشتارگاه های سنتی کشتار می شود.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین از تجهیز کشتارگاه های کشور به اتاق های پیش سردکن خبر داد و گفت: تاکنون ۱۲۰ کشتارگاه به پیش سردکن مجهز شدند و لاشه قبل از توزیع ۲۴ ساعت در این اتاق می ماند و سپس به بازار عرضه می شود.
خلج افزود: این طرح در استان های تهران ، البرز ، گیلان ، زنجان ، قم و سیستان و بلوچستان از دو ماه پیش اجرا شده است/خبر گزاری صدا و سیما.