فرماندار سیاهکل با تصریح بر اینکه در این شهرستان حدود 33 قلیان‌سرا فعالیت می‌کردند اظهار کرد: این قلیان سرا ها به صورت قارچ‌گونه و بدون مجوز در حال گسترش بود که از اوایل سال جاری با هماهنگی های به عمل آمده با نیروی انتظامی ودادگستری و بهداشت و صنعت و معدن و تجارت و اصناف شروع به جمع آوری آنها در سطح شهرسیاهکل کردیم.

به گزارش ندای گیلان از سیاهکل،رضا اسلامی شامگاه امروز در جلسه پیشگیری و ممانعت از عرضه قلیان در اماکن عمومی،  ضمن ابراز خرسندی از موفقیت در ممانعت از عرضه قلیان یادآور شد :شهرستان سیاهکل اولین شهرستانی می باشد که اینکار را آغاز و به سرانجام رسانید.

وی گفت:قلیان از معضلات بزرگ اجتماعی شهری است که شاهد کشیده شدن آن به روستاها هم هستیم و مخاطب اکثر چایخانه‌ها و مراکز عرضه قلیان جوانانی هستند که به جای این که انرژی این قشر از جامعه صرف بالندگی جامعه شود در مصرف دخانیات به هدر می‌رود

اسلامی با بیان اینکه برنامه ریزی مشخصی برای ایجاد یک فرهنگ سازی مناسب برای کنترل دخانیات وجود ندارد تصریح کرد: این مسئله باعث شده که سن استعمال دخانیات کاهش یابد.

وی اجرای طرح جمع‌آوری قلیان‌سراها را سبب رضایت بالای مردم و تأمین سلامت جامعه دانست و اضافه کرد: به طورحتم جمع‌آوری قلیان از سطح رستوران‌های سنتی و چایخانه‌ها و همچنین حذف قلیان‌سراها به کاهش آسیب‌ها و بزه‌های اجتماعی در جامعه کمک شایان توجهی می‌کند.

وی افزود:هم اکنون خرید و فروش تنباکو آزاد است اما کشیدن قلیان جرم محسوب می شود که در این زمینه شاهد تناقض در عملکرد هستیم.

اسلامی با بیان این که ما در شهر ستان سیاهکل این عملیات را با سربلندی به موفقیت رسانیدیم تاکید کرد: اما نگرانی بنده از این جریان است که شهرستان های همجوار هنوز در این قضیه ورود نکرده اند  و این باعث فشار برروی شهرستان سیاهکل خواهد شد.

وی افزود:خواسته بنده از مسئولین استانی این است که به شهرستانهای دیگر فشار بیاورند تا شهرستانهای دیگر نیز به این اقدام دست زنند.

فرماندار سیاهکل با تصریح بر اینکه در این شهرستان حدود 33 قلیان‌سرا فعالیت می‌کردند اظهار کرد: این قلیان سرا ها به صورت قارچ‌گونه و بدون مجوز در حال گسترش بود که از اوایل سال جاری با هماهنگی های به عمل آمده با نیروی انتظامی ودادگستری و بهداشت و صنعت و معدن و تجارت و اصناف شروع به جمع آوری آنها در سطح شهرسیاهکل کردیم.

وی با اشاره به جایگاه اتحادیه های صنفی درموضوع مبارزه با رواج مواد دخانی گفت: اتحادیه های مربوطه از صدور و تمدید هرگونه پروانه کسب مرتبط با مواد دخانی خودداری کنند.

اسلامی همچنین با انتقاد از رواج مصرف قلیان در پارک ها و فضاهای سبز شهری اظهار کرد: باید در این خصوص نیز چاره اندیشی نمائیم تا شاهد ریشه کنی صددرصد قلیان باشیم.

فرماندارسیاهکل درپایان تاکید کرد: باید با پیگیری مدیران فرهنگی و اجرایی و پخش فیلم، بروشور، بنر و دیگر امورآموزشی در کنار هم با این پدیده مقابله  کنیم