بیشترین آمار تصادف مربوط به ماه تیر به تعداد ۶۰ نفر بوده است؛ لازم به ذکر که آمار مرگ و میر ناشی از تصادف درسال ۱۴۰۰ در استان نسبت به سال گذشته۲/۶٪ افزایش داشته است.

به گزارش ندای گیلان از رشت،بر اساس اعلام پزشکی قانونی استان گیلان، در طی سال ۱۴۰۰ بر اثر غرق شدگی در استان گیلان تعداد ۹۱ نفر جان باختند که از این تعداد ۱۰ نفر زن و ۸۱ نفر مرد بود.

بیشترین آمار غرق شدگی مربوط به ماه مرداد به تعداد ۱۶ نفر (۲ نفر زن و ۱۴ نفر مرد) بوده است؛ لازم به ذکر که آمار ناشی از فوت غرق شدگی نسبت به سال گذشته ۱/۱ درصد افزایش داشته است.

همچنین در سال گذشته بر اثر برق گرفتگی در استان گیلان تعداد ۳۷ نفر جان خود را از دست دادند که از آن تعداد ۳ نفر زن و ۳۴ نفر مرد یود.

بیشترین آمار برق گرفتگی مربوط به ماه تیر به تعداد ۷ نفر بوده است؛ لازم به ذکر که آمار مرگ در اثر برق گرفتگی درسال ۱۴۰۰ در استان نسبت به سال گذشته ۲/۵۴ درصدافزایش داشته است.

براساس گزارش اعلام شده؛ بر اثر تصادف در استان گیلان تعداد ۵۴۴ نفر جان خود را از دست دادند که از آن تعداد ۹۴ نفر زن و ۴۵۰ نفر مرد بود.

بیشترین آمار تصادف مربوط به ماه تیر به تعداد ۶۰ نفر بوده است؛ لازم به ذکر که آمار مرگ و میر ناشی از تصادف درسال ۱۴۰۰ در استان نسبت به سال گذشته ۲/۶ درصد افزایش داشته است.