چیرانی گفت:کیسه های حاوی نمک درمیادین، چهارراه ها و معابر زیر۱۰متر قرارداده شده است.

به گزارش ندای گیلان از رشت،چیرانی مدیر عامل سازمان عمران و بازآفرینی درتبیین اقدامات آمادگی پیش از بحران گفت طبق مستندات آخرین جلسه نماینده سازمان عمران مجموعه ۱۶دستگاه ماشین آلات درشهرداری رشت ومناطق پنجگانه شهرداری تقسیم شده است و۱۲دستگاه کامیون در نقاط مشخص شده مستقر می شود که به محض اعلان آماده باش به سمت محورتعریف شده حرکت و با تردد درمسیر از نشست برف جلوگیری نماید. وی ازدیگر اقدامات به استقرار ۲دستگاه سنگین شامل لودر، گریدر، بیل بکهو و باب کت در هر محور شریان اصلی شهر رشت اشاره نمود. مدیر عامل سازمان عمران و بازآفرینی در ادامه استفاده ازدستگاه های پیمانکاران گوهررود وسایر پیمانکاران طرف قرارداد دارای دستگاه سنگین، طبق لیست پروژه داران سطح شهر برای جلوگیری از انسداد معابر و بازگشایی احتمالی خیابان ها را از عملیات آمادگی بحران برشمرد. کیسه های حاوی نمک درمیادین، چهارراه ها و معابر زیر۱۰متر قرارداده شده است.

چیرانی از شهروندان محترم خواست پس از توقف بارش برف برای ممانعت ازتداوم یخ زدگی ویخ زدایی ازنمک های این کیسه ها به نمک پاشی معابر اقدام نمایند