رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان از تصویب 41 پروژه اقتصاد مقاومتی و 92 پروژه جهش تولید برای استان در سال 99 خبر داد.

به گزارش ندای گیلان،کیوان محمدی در سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان با بیان اینکه سال گذشته ۱۱ جلسه این ستاد در استان برگزار شد، اظهار داشت: از این ۱۱ جلسه، ۹ جلسه با حضور استاندار  محترم گیلان و ۲ جلسه با حضور معاونین ایشان برگزار شد .

وی با بیان اینکه در این جلسات ۴۰ مصوبه با حضور استاندار محترم و ۱۳ جلسه با حضور معاونین ایشان به تصویب رسید،گفت: ۸۰ درصد مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گیلان در سال ۹۸ محقق شده است.

محمدی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۸ پروژه و ۵۳ زیر پروژه اقتصاد مقاومتی در گیلان داشتیم،افزود: در مجموع این پروژه ها از ۸۳/۵ درصد پیشرفت برخوردارند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان اینکه در سال ۹۹ نیز ۴۱ پروژه اقتصاد مقاومتی برای استان گیلان به تصویب رسیده است،خاطرنشان کرد با افتتاح این طرح ها برای ۳۳۱۱ نفر در استان شغل ایجاد می شود.

محمدی با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۹ توسط مقام معظم رهبری با نام «جهش تولید» و تشکیل دبیرخانه  ستاد جهش تولید در سازمان خاطرنشان کرد: تعداد ۱۲۸ پروژه  پیشنهادی جهش تولید گیلان به ستاد کشوری معرفی شد که در نهایت ۹۲ پروژه برای استان مصوب شد.

وی با اشاره به اینکه با افتتاح این پروژه ها برای ۶۷۶۴ نفر شغل ایجاد می شود، خواستار بازنگری در سه طرح حذف شده استان در زمینه جهش تولید شد.