عاقل منش از تصویب طرح افزودن عنوان گردشگری به کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت خبر داد.
به گزارش ندای گیلان،محمد حسن عاقل منش رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا در یکصد و یکمین جلسه علنی شورا ضمن انتقاد جدی نسبت به تاخیر در آغاز جلسات شورای اسلامی شهر رشت، اظهار داشت: تاخیر یک ساعت و نیم در آغاز جلسات شورا ناراحت کننده است.
وی در ادامه با اشاره به طرح افزودن عنوان گردشگری به نام کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت، تاکید کرد: با توجه به فرا رسیدن طرح گردشگری “گیلان ۲۰۲۰” لازم است که توجه بیشتری به این مبحث شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت در پایان پیشنهاد افزودن این عنوان مسئولیت کمیسیون فرهنگی اجتماعی را در طرح گیلان ۲۰۲۰ برای افزایش جذب گردشگر ارائه کرد.