معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت گیلان  گفت: ۷۳۸ عنوان تخلف در قالب ۶۶۹ پرونده در طرح تشدید بازرسی بازار گیلان به شعب تعزیرات حکومتی گیلان ارسال شد.

به گزارش ندای گیلان،محمد درویشکردار پیرامون طرح تشدید نظارت بر بازار گفت: این  طرح با هدف برخورد با تخلفات و سودجویان در عرصه اقتصادی و تشدید اقدامات نظارتی، با مشارکت سایر دستگاه های اجرایی در بازه زمانی  ۲۷ خرداد الی ۱۲تیرماه سال جاری، در سراسر استان برگزار شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت گیلان با اشاره به شرایط طرح ۱۵ روزه مذکور افزود: در اجرای طرح مذکور از ۱۲ هزار و ۲۱۴ واحد اقتصادی اعم از تولیدی، توزیعی، انبار و سردخانه و واحدهای عمده فروشی، خرده فروشی و خدماتی بازرسی شد که ۷۳۸ عنوان تخلف در قالب ۶۶۹ پرونده به ارزش افزون بر ۶ میلیارد و ۲۵۷ میلیون ریال به شعب تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

وی در ادامه در مورد تعداد بازرسی ها و ارزش ریالی پرونده های متشکله از سوی بازرسان سازمان  صمت و بازرسان اتاق اصناف اظهارکرد: از مجموع بازرسی های انجام شده تعداد هفت هزار و۹۷۰  مورد معادل ۶۵ درصد توسط بازرسان سازمان صمت و مابقی معادل ۳۵ درصد توسط بازرسی اصناف انجام شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت گیلان  با اشاره به تاثیر مشارکت مردمی در طرح تشدید بازرسی عنوان کرد: واحد ستاد خبری و مشارکت مردمی سازمان در ایام طرح مذکور ۲۹۸ گزارش و شکایات مردمی را دریافت کرد که با توجه به اولویت بررسی گزارشات مردمی، از تعداد مذکور برای ۱۷۹ واحد متخلف پرونده تخلف تشکیل شده که از کل گزارشات و شکایات مردمی دریافتی ۲/۹۱درصد مورد بررسی قرار گرفته که از این میزان گزارشات ۱/۶۰درصد متخلف و مابقی غیر متخلف بوده اند.

وی در ادامه تاکید کرد: سازمان صمت با استفاده از ظرفیت نهادهای عمومی غیر دولتی به مانند انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اتاق اصناف و سایر دستگاه های اجرایی و نظارتی از جمله نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد و همچنین در راستای هم افزایی عملکردی و بهره گیری از توان بازرسی سایر دستگاه‌ها، ۲۱۱ مورد گشت مشترک با دستگاهای مرتبط برگزار کرد که بیشترین گشت های مشترک انجام شده با اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی ، بترتیب با ۵/۳۹درصد و ۷/۳۷درصد بوده است.