شهردار رشت گفت: مدیران مناطق شهری اقدام های لازم در راستای تسریع روند لایروبی و لوله گذاری به منظور جمع آوری آب های سطحی را انجام دهند.

به گزارش ندای گیلان از رشت، رحیم شوقی در جلسه مدیران مناطق شهری که در منطقه چهار برگزار شد با اشاره به فصل بارندگی و نزدیک شدن به زمستان اظهار کرد: می‌طلبد مدیران مناطق برنامه ریزی‌های لازم در راستای تسریع لایروبی و لوله‌گذاری مناطق آبگیر به منظور جمع آوری آب‌های سطحی را انجام دهند.

وی بر نظارت مستمر در اجرای پروژه‌های عمرانی توسط مدیران مناطق شهری تاکید کرد و افزود: لایروبی و لوله‌گذاری به منظور جمع آوری آب‌های سطحی باید محله به محله پیگیری شود.

شهردار رشت در ادامه با بیان اینکه اجرای پروژه‌های عمرانی مستلزم تحقق منابع درآمدی است، تصریح کرد: مدیران مناطق برنامه ریزی‌های لازم برای تحقق بودجه شهرداری تا پایان سال را انجام دهند.

تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط با ماده پنج و بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه کشور از جمله موضوع‌هایی بود که در جلسه مذکور بررسی و پیگیری شد.