سرپرست شهرداری رشت در بازدید از روند راه اندازی سوله‌های جدید کارخانه کودآلی گیلان، بر برگزاری جلسات با پیمانکار مربوطه جهت حل معضلات و موانع و ارائه راهکارهای لازم جهت برون رفت از چالش‌های موجود تاکید کرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، سید مجتبی خدمت بین دانا به همراه بشردانش معاون خدمات شهری شهرداری رشت و پورآقایی مدیرعامل شرکت کودآلی گیلان ضمن بررسی از روند پیشرفت پروژه احداث سوله‌های جدید پردازش پسماند شرکت کودآلی گیلان بازدید کرد.

سرپرست شهرداری رشت در بازدید از روند راه اندازی سوله‌های جدید کارخانه کودآلی گیلان، ضمن تاکید بر تسریع اجرای پروژه، بر برگزاری جلسات با پیمانکار مربوطه جهت حل معضلات و موانع و ارائه راهکارهای لازم جهت برون رفت از چالش‌های موجود تاکید کرد.

سید مجتبی خدمت بین دانا در ادامه با حضور در محله دانشسرا و نظارت بر روند اجرای پروژه پیاده‌روسازی این محله نسبت به اجرای طرح‌های خلاقانه در پیاده‌روسازی تاکید کرد.