به نظر می رسد این اصرارهای مغرضانه بر ایجاد دوگانه های آسیب زا مصداق همان جهل و نادانی است که در این داستان آمده و حامیان دولت باید از چنین افرادی بگریزند و دوری کنند چرا که تملقهای هدف دار از ایشان ابزاری برای حمله دیگران و ساختن حاشیه امن برای خود است.

پایگاه خبری تدبیر شرق در مقاله ای نوشت:در دفتر سوم مثنوی معنوی مولانا داستانی زیبا و جود دارد که در این داستان فردی می‌بیند حضرت عیسی(ع) در حال فرار کردن به سمت کوه است و ماجرا را از ایشان می پرسد چرا شما که مرده را زنده ،کر را شنوا وکور را بینا می کنید در حال فرار کردن هستید ؟
پیامبر اولوالعظم در پاسخ می‌گوید همان اسم اعظمی که من بر کر و کور خواندم و شفا یافتند و یا بر کوه خواندم و کوه شکافت و یا بر تن مرده خواندم ، مرده زنده شد،هزاران بار بر فرد جاهل خواندم اما سودی نداشت و همچنان در جهل خویش باقی است .
این داستان زیبا را مولانا در قالب اشعار خود آورده و در ابیات آخر اینگونه نتیجه‌گیری کرده است که آدمی باید از جهل دیگران چون حضرت عیسی(ع) بگریزد و دوری کند، گریز ایشان نه به خاطر بیم و وحشت بود بلکه به این خاطر بود که آسیبهای جهل را به مردم نشان دهد.
ز احمقان بگریز چون عیسی گریخت
صحبت احمق بسی خون ها بریخت
آن گریز عیسی نه از بیم بود
ایمن است او از پی تعلیم بود
حالا حکایت برخی افراد خودتئورسین پندار که خود را نزدیک به دکتر نوبخت معرفی می کنند و به تملق از ایشان می پردازند و از طرفی به نفرت پراکنی در خانواده حامیان دولت می پردازند به دلایل زیر حکایت همان داستان دفتر سوم معنوی است که باید از این افراد گریخت و دور شد . اما بد نیست بعد از این دوری گزیدن؛ این افراد هم در خلوت خود به دنبال پاسخ به برخی سوالات باشند….
اول :چرا آقای خود تئوریسین هرگاه از کورس پست گرفتن عقب می ماند فیلش یاد هندوستان می کند و به فکر دفاع از دوستان سابق خود می افتد و تن به حمایت دروغین از هم حزبی های خود می پردازد و از آنان به عنوان سپر و ابزار حمله استفاده می کند؟ در حالیکه بخاطر همین رفتارهای منفعت طلبانه هیج جایگاهی نزد آنان ندارد. به عبارتی این فرد که از تلاش جهت عضویت در حزب مشارکت به تئوریسینی در حزب اعتدال و توسعه رسید در میان اصلاح طلبان و اصولگرایان که هیچ وزنی ندارد و در میان خانواده اعتدالیون هم تقریبا جز خانواده محترم ایشان کمتر کسی حاضر به دفاع از عملکرد او است.
دوم : هدف این فرد شکست خورده از ترویج دوگانه اصلاح طلبان -اعتدالیون در استان چیست ؟ چه سودی از این اختلاف برانگیزی های سخیف می برد ؟و میخواهد اگر بتواند با گل آلود کردن آب ،ماهیگیری کند؟
سوم :هدف این فرد به ظاهر حامی دولت از القای دوگانه جهانگیری -نوبخت چیست ؟
چهارم : چرا میخواهد بین حامیان دولت در استان در آستانه انتخابات حساس مجلس اختلاف ایجاد کند؟آیا ماموریت خاصی در این خصوص دارد ؟
پنجم: با توجه به عملکرد و روند پیش گرفته توسط ایشان، یعنی حمله به استاندارسابق در زمان تصدی مدیریت یکی از ادارات کل همین استان! و نیز حمله به استاندار کنونی بعد از پست نگرفتن در پی تهدیدها و واسطه اندازی های متعدد و مهم تر از همه حمله و تخریب نماینده فومن و شفت بعد از سخنرانی های آتشین و حتی انصراف از انتخابات به نفع ایشان، آیا باید منتظر شمشیر کشیدن آقای تئوریسین علیه دولت روحانی در آینده نزدیک هم باشیم؟
به نظر می رسد این اصرارهای مغرضانه بر ایجاد دوگانه های آسیب زا مصداق همان جهل و نادانی است که در این داستان آمده و حامیان دولت باید از چنین افرادی بگریزند و دوری کنند چرا که تملقهای هدف دار از ایشان ابزاری برای حمله دیگران و ساختن حاشیه امن برای خود است.
توصیه دیگر هم به آقای تئوریسین اینکه به جای وقت هدر دادن برای باج گیری رسانه ای جهت کسب کرسی های مدیریتی، بهتر است کمی وقت بیشتری برای مطالعه و شناخت از دنیای سیاست و امور اجرایی بگذارند تا بار دیگر در یک مطلب مثلا تحلیلی و روشنگرانه! معاون سیاسی استاندار را رئیس شورای تامین استان نخواند که مایه تمسخر و مضحکه فعالین سیاسی شود.