مدیر منابع آب شهرستان‌های رضوانشهر ، ماسال و بندر انزلی گفت: ۴ سازه غیر مجاز که برای تردد و تخلف بر روی پهنه تالاب انزلی ساخته شده بود، تخریب شد.

به گزارش ندای گیلان از بندرانزلی،مدیر منابع آب شهرستان‌های رضوانشهر ، ماسال و بندر انزلی گفت: برای صیانت از منابع آبی ، ۲ پل و ۲ بند بتنی که به صورت غیرمجاز بر پهنه تالاب انزلی ساخته شد بود، با دستور قضایی شهرستان بندرانزلی وهمکاری نیروی انتظامی با استفاده از یک دستگاه بیل مکانیکی تخریب شد.

بهرام بهرام پور افزود : متخلفان این سازه‌ها را برای دسترسی به پهنه تالاب انزلی، تصرف زمین‌های بستر تالاب و انحراف آب به زمین‌های تصرف شده، در محدوده روستای کوچک محله انزلی، به صورت غیرقانونی ساخته بودند.

وی اضافه کرد : کارشناسان و گروه تحقیق در تلاشند متصرفان را شناسایی و معرفی کنند.