ساختمان های احداثی غیر مجاز در بستر رودخانه اوشیان چابکسر با حکم مقام قضایی در شهرستان رودسر تخریب شد.

به گزارش ندای گیلان از رودسر ،با توجه به اقدامات و هماهنگی های انجام شده از طریق امور منابع آب شهرستان های رودسر و املش و در راستای اجرای دستور دادستان عمومی و انقلاب رودسر ، با حضور قاضی و مدیر اجرای احکام دادسرای رودسر ، 650 (ششصد و پنجاه) متر مربع از ساختمان­ های احداثی در داخل بستر رودخانه اوشیان در چابکسر تخریب و حکم آزادسازی بستر اجرا گردید.