مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشت گفت: مالک این رستوران علیرغم تذکرات کارشناسان جهاد کشاورزی ملک خود را در زمین کشاورزی و خارج از طرح هادی در روستای شکارسرای کوچصفهان ساخته بود.

به گزارش ندای گیلان از رشت، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشت گفت: مالک این رستوران علیرغم تذکرات کارشناسان جهاد کشاورزی ملک خود را در زمین کشاورزی و خارج از طرح هادی در روستای شکارسرای کوچصفهان ساخته بود.

مسعود اسدی پرور با بیان اینکه این رستوران ۱۲۶ متر مربع زیربنا داشت گفت: این بنا با شکایت جهاد کشاورزی و با دستور مقام قضایی تخریب شد.

وی همچنین افزود: ۳ هزار مترمربع شالیزار هم که با هدف ساخت و ساز دیوارکشی شده بود بر اساس تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری باغات و اراضی با دستور مقام قضایی قلع و قمع شد.