فرماندار ماسال بر لزوم به کارگیری تحلیل های آمارهای جمعیتی و اجتماعی در رفع آسیب ها و مسائل فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش ندای گیلان، محمد جواد عامر در دیدار با مدیرکل ثبت احوال استان گیلان که در دفتر کار وی انجام شد با اشاره به نقش آفرینی اداره ثبت احوال در فرآیند اجرایی انتخابات و لزوم تجهیز آن با امکانات روز، گفت: به همین منظور سعی کردیم در جهت تجهیز و به روز کردن اداره ثبت احوال اعتبار لازم را از سوی کمیته برنامه ریزی شهرستان برای این داره تخصیص دهیم.

وی با تاکید بر به روزرسانی تجهیزات اداره ثبت احوال در جهت ارائه خدمات مناسب و سریع به ارباب رجوع، افزود: هم اکنون این اداره به لحاظ داشتن چاپگر شناسنامه با کمبود مواجه است و انتظار داریم با رفع این کمبود از سوی اداره کل روند صدور شناسنامه مکانیزه نیز با سرعت بیشتری انجام شود.

رئیس شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان ماسال با بیان اینکه آمار و اطلاعات دقیق جمعیتی و اجتماعی در برنامه ریزی مدیران نقش به سزایی دارد، تصریح کرد: تصمیم گیری در خصوص بسیاری از مشکلات فرهنگی از طریق دسترسی به این آمارها و تحلیل صحیح عوامل به وجود آمدن آن امکان پذیر خواهد بود.

فرماندار ماسال ادامه داد: با توجه به تکلیف مقام معظم رهبری به دستگاه های اجرایی، ما باید به درستی آسیب ها را ببینیم و بر مبنای آمار و اطلاعات دقیق علل به وجود آمدن آن را تحلیل و سپس برای حل این آسیب ها برنامه ریزی نماییم.

 مدیر کل ثبت احوال استان گیلان نیز در این دیدار با تقدیر از حمایت ها و پشتیبانی فرماندار از اداره ثبت احوال ماسال افزود: اداره ثبت احوال ماسال با صدور ۹۲ درصدی کارت ملی هوشمند در رده شهرستان های برتر استان قرار دارد این در حالی است میانگین صدور کارت ملی هوشمند در سطح استان ۵/۸۱ درصد است.

روحانی فر با بیان اینکه به کارگیری تکنولوژی فیبر نوری در سیستم سامانه ی ثبت احوال در سطح شهرستان ماسال قریب به ۹۰ درصد اجرایی شده است، گفت: با استفاده از این تکنولوژی، خطا در احراز هویت افراد به ویژه در ایام انتخابات به حداقل می رسد.

وی آمار جمعیتی شهرستان را به طور کلی در مقایسه با میانگین استانی مناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت: شهرستان ماسال با ۳۴۹ ولادت در ۶ ماهه اول ۹۷ در مقایسه با شش ماهه اول سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته است.

مدیر کل ثبت احوال ماسال ادامه داد: میزان فوت این شهرستان نیز در این مدت ۱۶۲ مورد بوده است که نسبت به ۶ماهه اول سال گذشته ۴ درصد کاهش داشته است. همچنین ۲۸۱ مورد ازدواج طی این شش ماه صورت پذیرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴/۱ رشد داشته است.

روحانی فر با اشاره به صدور ۱۴۳۲ شناسنامه مکانیزه در ۶ ماهه اول سال جاری در شهرستان ماسال، افزود: این شهرستان به لحاظ ثبت به موقع موالید و فوت نیز موفق بوده است که این موفقیت مرهون پی گیرهای و حمایت شورای ثبت وقایع حیاتی به ریاست فرماندار شهرستان است.