رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت:در سفر ریاست محترم جمهور به گیلان 18 همت برای استان گیلان مصوب شد که از این رقم 7 هزار میلیاردتومان جزو تعهدات سازمان برنامه و بودجه کشور بود. بدین صورت که در سال اول یک هزار میلیارد تومان و مابقی طی دو سه سال آتی پرداخت شود.

به گزارش ندای گیلان،شراره کاوسی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در سفر ریاست محترم جمهور به گیلان که  ۸ بهمن ۱۴۰۰ صورت گرفت،  ۱۸ همت(هزار میلیارد تومان) برای استان گیلان مصوب شد که از این رقم ۷ هزار میلیاردتومان جزو تعهدات سازمان برنامه و بودجه کشور بود. بدین صورت که در سال اول یک هزار میلیارد تومان و مابقی طی دو سه سال آتی پرداخت شود.

وی با تاکید بر اینکه این اعتبار به پروژه هایی تخصیص می یابد که پیشرفت فیزیکی بالایی داشته باشند، خاطر نشان کرد: خیلی از پروژه های مصوب شده مربوط به یک شهرستان خاص نیست. به عنوان مثال اداره کل هواشناسی پروژه ای برای توسعه و هشدار هواشناسی دارد که مربوط به کل استان گیلان است همچنین بهسازی شبکه اتصال برق استان از پروژه هایی است که چند شهرستانه است. بنابراین مدیران دستگاه های مرتبط ضمن نیاز سنجی، برای دریافت سهم این پروژه ها تلاش زیادی داشته باشند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان اینکه تخصیص اعتبارات سفر برای پروژه ها، طبق دستور استاندار از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و همچنین معاونت عمرانی استانداری و در قالب کمیته های تخصصی شکل داده می شوند،گفت:  این اعتبارات برای پروژه هایی که بالای ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند لحاظ می شود. در حال حاضر نیز برای تکمیل پروژه هایی مانند تکمیل آزاد راه رشت(هشت کیلومتر باقیمانده)، راه آهن رشت-کاشپین، ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهر رود نیز جلسات تخصصی با دستگاه های مربوطه برگزار شده و با نظارت کامل پیگیری می شوند. انشاالله از هفته آینده نیز برنامه های سایر دستگاه ها که از اعتبارات سفر استفاده می کنند بررسی و پیگیری انجام خواهد شد.

کاوسی با یادآوری اینکه ۷ همت از ۱۸ همت مصوب سفر ریاست جمهوری به استان گیلان، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می شود و ۱۱ همت بقیه از سایر منابع تامین خواهد شد، ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه کشور در این سفر تعهد حدود ۷ هزار میلیارد تومانی داشت که قرار شد این رقم در بازه زمانی سه ساله تحقق پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: ۷ هزار میلیارد تومان از ۱۱ همت دیگر نیز از تسهیلات بانکی و نهادهای عمومی مانند کمیته امداد، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، وزارت نیرو، شرکت توزیع برق و… و ۴ هزار میلیارد تومان باقیمانده از سایر منابع مانند جهاد کشاورزی، شهرداری ها و … تامین خواهد شد.

کاوسی گفت: پروژه های راه آهن رشت-کاسپین، آزاد راه رشت(هشت کیلومتر باقیمانده)، پسماند استان گیلان، پروژه های مربوط به راه روستایی و آبرسانی ها از پروژه هایی بودند که از اولویت تخصیص پروژه های سال ۱۴۰۰ سفر از وزن بالاتری برخوردار بودند.

وی با این توضیح که وقتی گفته می شود«سایر منابع» یعنی وزارتخانه ها نیز سهم دارند، گفت: وزارتخانه ها منابعی را در اختیار دارند . در جلسات سفر نیز تامین حدود پنج هزار میلیارد تومان اعتبار را سایر وزارتخانه ها و نهادهای عمومی تقبل کرده اند.